Sympozium

Výbor ČLSIM vás zve na odborné sympozium konané pod záštitou senátora Ing. Petra Hejmy a Ing. Miloše Růžičky, člena zastupitelstva hl.města Prahy.

Termín: 26.10.2018

Místo: Hotel Grandior, Na Poříčí 42, Praha 1, 110 00

Téma: Využití integrativní medicíny u onkologických o nemocnění

Jedná se o problematiku, která je čím dál tím více aktuální a dotýká se našich pacientů i nás. Počty nemocných neustále stoupají, a i když klasická medicína činí veliké pokroky v diagnostice i léčbě, nedokáže všem pomoci. Na Sympoziu Vám naši i zahraniční lékaři představí širokou paletu možností, jak může integrativní medicína přispět k léčbě nádorových procesů, snížit nežádoucí účinky chemoterapie či radioterapie a jakou může mít roli v oblasti paliativní medicíny.

Přednášet budou naši lékaři s různých oborů integrativní medicíny jako i zahraniční host Dr. med. Johannes Wilkens, lékař, antropozof, homeopat a teolog, lékařský ředitel Alexander von Humboldt Klinik v německém Bad Stebenu, kde se mu podařilo spoluvytvořit naprosto unikátní centrum propojující integrativní, rehabilitační a klasickou medicínu se zaměřením na geriatrii.

Vystudoval nejprve teologii v Marburgu a Tübingenu a následně také lékařskou fakultu v Erlangenu. Ve své diplomové práci se zaměřil na Arniku a její homeopatické ředění.

Pozitivní účinky homeopatické Arniky na zmírnění komplikací při hojení ran dokázal prakticky prozkoumat ve své chirurgické praxi, za což mu byla udělena cena nadace Karla a Veroniky Carstens.

Dalším jeho projektem je výzkum doplňkové homeopatický léčby cévní mozkové příhody, kde dokázal, že cílené užívání homeopatických léků zlepšuje úspěšnost rehabilitačního procesu. Tato práce získala cenu Continentale Krankenversicherung.

V současné době se věnuje především léčení pacientů s onkologickým onemocněním a na toto téma také publikoval řadu knih a článků.

Dr. Wilkens je stálým členem BfArm (Spolkový úřad pro bezpečnost léčiv) a členem výboru GAAD (Společnost antropozofických lékařů v Německu).

Věříme, že vás téma zaujme.

 

Registrace

Registraci můžete provést v registračním formuláři.

Registrační poplatek:

  • platba předem …………………………. 1200,- Kč
  • platba na místě………………………….1500,- Kč
  • studenti……………………………………….. 450,- Kč

Platba na účet číslo: 19-0171816389/0800, do poznámky uveďte jméno účastníka

Registrační poplatek je nevratný a zahrnuje:

  • účast na odborném programu
  • program akce
  • sborník abstrakt
  • vstup na expozici firem
  • 2x coffee break

Oběd není součástí poplatku.

V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat na email: toomasrada@gmail.com

Těšíme se na setkání

přípravný výbor sympozia :

MUDr. Věra Dolejšová, MUDr. Jana Wankatová, MUDr. Eva Kettmanová, MUDr. Andrea Málková, MUDr. Tomáš Rada, MUDr. Lenka Radková