Odborné sympozium

České lékařské společnosti integrativní medicíny

na téma

Integrativní medicína v onkologii

konané dne 26.10.2018 v Praze


Registrace

Sympozium

Výbor ČLSIM vás zve na odborné sympozium konané pod záštitou senátora Ing. Petra Hejmy a Ing. Miloše Růžičky, člena zastupitelstva hl.města Prahy.

Termín: 26.10.2018

Místo: Hotel Grandior, Na Poříčí 42, Praha 1, 110 00

Téma: Využití integrativní medicíny u onkologických o nemocnění

Jedná se o problematiku, která je čím dál tím více aktuální a dotýká se našich pacientů i nás. Počty nemocných neustále stoupají, a i když klasická medicína činí veliké pokroky v diagnostice i léčbě, nedokáže všem pomoci. Na Sympoziu Vám naši i zahraniční lékaři představí širokou paletu možností, jak může integrativní medicína přispět k léčbě nádorových procesů, snížit nežádoucí účinky chemoterapie či radioterapie a jakou může mít roli v oblasti paliativní medicíny.

Přednášet budou naši lékaři s různých oborů integrativní medicíny jako i zahraniční host Dr. med. Johannes Wilkens, lékař, antropozof, homeopat a teolog, lékařský ředitel Alexander von Humboldt Klinik v německém Bad Stebenu, kde se mu podařilo spoluvytvořit naprosto unikátní centrum propojující integrativní, rehabilitační a klasickou medicínu se zaměřením na geriatrii.

Vystudoval nejprve teologii v Marburgu a Tübingenu a následně také lékařskou fakultu v Erlangenu. Ve své diplomové práci se zaměřil na Arniku a její homeopatické ředění.

Pozitivní účinky homeopatické Arniky na zmírnění komplikací při hojení ran dokázal prakticky prozkoumat ve své chirurgické praxi, za což mu byla udělena cena nadace Karla a Veroniky Carstens.

Dalším jeho projektem je výzkum doplňkové homeopatický léčby cévní mozkové příhody, kde dokázal, že cílené užívání homeopatických léků zlepšuje úspěšnost rehabilitačního procesu. Tato práce získala cenu Continentale Krankenversicherung.

V současné době se věnuje především léčení pacientů s onkologickým onemocněním a na toto téma také publikoval řadu knih a článků.

Dr. Wilkens je stálým členem BfArm (Spolkový úřad pro bezpečnost léčiv) a členem výboru GAAD (Společnost antropozofických lékařů v Německu).

Věříme, že vás téma zaujme.

 

Registrace

Registraci můžete provést v registračním formuláři.

Registrační poplatek:

  • platba předem …………………………. 1200,- Kč
  • platba na místě………………………….1500,- Kč
  • studenti……………………………………….. 450,- Kč

Platba na účet číslo: 19-0171816389/0800, do poznámky uveďte jméno účastníka

Registrační poplatek je nevratný a zahrnuje:

  • účast na odborném programu
  • program akce
  • sborník abstrakt
  • vstup na expozici firem
  • 2x coffee break

Oběd není součástí poplatku.

V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat na email: toomasrada@gmail.com

Těšíme se na setkání

přípravný výbor sympozia :

MUDr. Věra Dolejšová, MUDr. Jana Wankatová, MUDr. Eva Kettmanová, MUDr. Andrea Málková, MUDr. Tomáš Rada, MUDr. Lenka Radková

Program

 

8:00 – 8:30 Registrace
8:30 – 8:45 Hudební vystoupení – Musica Quinta Essentia
8:45 – 9:00 Úvodní slovo MUDr. Věra Dolejšová  a vědecká rada sympozia
9:00 – 10:00 Dr. med. Johannes Wilkens, lékař, antropozof, homeopat, lékařský ředitel Alexander von Humboldt Klinik v Bad Steben: Význam jmelí a Helleboru v onkologické terapii a praxi
10:00 – 10:30 MUDr. Andrea Málková:  Přínos anthroposofické  medicíny  v paliativní péči
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 11:25 MUDr. Anna Loskotová: Diferenciální diagnostika poruch lymfatického systému v komplexní terapii onkologických pacientů
11:25 – 11:50 MUDr. Danuša Siveková: Nádory děložního čípku a možnosti homeopatie
11:50 – 12:15 MUDr. Bohdan Haltmar: Diagnoza C 50 – zhoubné nádory prsu. Jiná volba pacientky (firemní prezentace)
12:15 – 13:30 oběd
13:30 – 13:50 MUDr. Zdena Růžičková: Varicela u onkologického pacienta a možnosti podpůrné homeopatické léčby
13:50 – 14:15 MUDr. Jana Wankatová: Hematoonkologické onemocnění a celostní přístup
14:15 – 14:45 MUDr. Květoslava Kacířová: Homeopatie v dětské paliativní péči
14:45 – 15:15 MUDr. Ilona Ludvíková: Homeopatické provázení pacienta konvenčně léčeného na karcinom hltanu – od stanovení diagnózy po remisi
15:15 – 15:45 přestávka
15:45 – 16:15 MUDr. Dagmar Komárková: Možnosti TČM u onkologických pacientů
16:15 – 16:40 MUDr. Jana Stodůlková: Paréza n.VII. jako důsledek chirurgické léčby tumoru a možnosti akupunktury
16:40 – 17:00 PharmDr. Lucie Kotlářová: Využití fyziologické regulační medicíny u onkologických pacientů
17:00 – 17:20 MUDr. Věra Dolejšová: Může integrativní medicína pomoci v prevenci nádorových procesů?
17:20 Slavnostní ukončení sympozia

Program si můžete stáhnout zde